פתח דבר

עמוד:ה

פתח דבר הרב פרופ ' יעקב מילגרום ( ברוקלין תרפ " ג — ירושלים תש " ע ) כל הנזקק לעיון בספר ויקרא יודע כי יעקב מילגרום ז " ל היה מרי דהאי שמעתתא . לפירושו האנגלי המונומנטלי לספר ויקרא בסדרת 2001 - 1991 ) A nchor bible ) המחזיק שלושה כרכים עבי כרס , ובהם 2714 עמודים עתירי ידע , אין תחליף , ועוד שנים הרבה לא יהיה חיבור מונומנטלי כמותו . מאז שנת 1970 החל מילגרום לפרסם מאמרים מדעיים בתחום הפולחן הישראלי כפי שהוא משתקף במקרא ובמקורות בתר מקראיים , בייחוד בכתבי כת מדבר יהודה . מילגרום לא היה , ואיננו , יחיד בין חוקרי המקרא שעשו את הפולחן למרכז מחקריהם . המיוחד במילגרום הוא השילוב המנצח של חקר המקרא הקלסי , כולל פילולוגיה וידע המזרח הקדום , עם ספרות חז " ל — הממשיכה הטבעית של ההלכה המקראית — והאנתרופלוגיה . לקורא המודרני חלקים עיקריים בספר ויקרא העוסקים בקורבנות ובדיני טהרה וטומאה נראים זרים ומוזרים , עולמו הרחוק כל כך מעולמם של הקדמונים מרוחק עוד יותר מהבנת עולמם הרוחני והדתי . טקסי המקדש ודקויותיהם אינם מעניינים אותו . מילגרום במחקריו , ויותר מכך בפירושיו ( לספרי ויקרא ובמדבר ) מנסה לחשוף בפני הקורא והמעיין את הרציונל המשתקף בהם , או מסתתר מאחוריהם . ולדעתי אף מצליח בכך . השפע שבפירוש הגדול של מילגרום לספר ויקרא עשוי להרתיע את הקורא שאינו מומחה או מתמחה בנושא . אכן , מדרך הטבע אדם מן היישוב אינו קורא פירוש כסדרו ( אלא אם כן הוא נמנה על הקוראים אחד שניים מקרא ואחד תרגום ) . כדי להנגיש את ספרו לקהל קוראים רחב יותר מילגרום תמצת את פירושו לכרך רגיל , ומאחר שהספר נכתב אנגלית , ולא נועד לחוקרים המתעמקים בספר , הוא אינו פירוש רץ על הסדר , ועיקרו בהצגת העניינים המרכזיים של הספר ורעיונותיו . אף שלא נעדרים ממנו דיונים פרטניים . כך הספר בנוי מסקירות כלליות , ומדיונים בנושאים נבחרים ובפסוקים נבחרים . אף שהמחבר כתב את ספרו כפרופסור היושב בקתדרה ( באוניברסיטת קליפורניה בברקלי ) עד עלותו ארצה בשנת , 1994 הרקע שלו כרב קהילה לא נעדר מספרו , ששמו , ' ספר הפולחן והמוסר ' , מעיד עליו . מפעם לפעם הדיון גולש , או רומז , לענייני השעה , ולא פעם הרוח הליברלית של יעקב עולה אל פני השטח — לעתים אף בניגוד לכתוב . הזדהותו של מילגרום עם נושאי כתיבתו אופייניים יותר לרב ומורה מאשר לחוקר הגם שאינם

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר