א. הקיבוץ המאוחד במדינת ישראל

עמוד:4

התענך , הוקמו בשיטה דומה ומתוכננת עד לסיומו של העשור הראשון למדינת ישראל . לוי אשכול , ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית , ראה בהקמת מושבי עולים את החלופה הטובה ביותר לפיזור אוכלוסייה ולהגדלת הייצור החקלאי . סביר כי ראשי מפא " י ראו במושבי העולים אפשרות לביסוס מוקדי כוח והשפעה במגזר ההתיישבותי חקלאי המצר את כוחם של הקיבוצים המזוהים עם מפ " ם . כל ניסיונות הנהגת הקיבוץ המאוחד להקים קיבוצים נוספים ולחזק את הקיבוצים ' הזעירים ' , לא צלחו . המרכז תבע גיוס מתמיד מחברי הקיבוצים הוותיקים והם נתבעו לשלוח אחוז מסוים מקרב בניהם להתיישבות ולחיזוק הקיבוצים בספר . משפחות , מומחים ויועצים נתבעו להתגייס ולוותר על תביעות להגדלת מכסות דיור , בנייה ושירותי ציבור לטובת ההתיישבות החדשה . לאחר מלחמת ששת הימים נראה היה כי עומדת לחול מהפכה וכי הקיבוץ המאוחד ישוב אל קדמת הבמה ביישוב השטחים שנכבשו . ראשוני המתיישבים ברמת הגולן היו חברי משקים שביקשו להיאחז באדמות החדשות וקיבלו סיוע תקציבי , ארגוני וחברתי מטעמה של מזכירות התנועה . במלחמה הם ראו ' מהפכה [ ... ] שעה גדולה לכל עם ישראל , לכל התנועה הקיבוצית ' . תפיסת ארץ ישראל השלמה הייתה אחד ממרכיבי תורתו של טבנקין , ששאף לקבוע עובדות גאופוליטיות באמצעות תנופת התיישבות גם בשלהי שנות השישים . טבנקין ביקש לשוות להתרחשויות ממד חד פעמי ולשתף את חבריו בתחושת פריצת הדרך האפשרית . לא כל חברי הקיבוץ המאוחד והנהגתו היו תמימי דעים בסוגיית ההתיישבות והכיבוש . התנועה נחלקה בשאלת ' זכותנו על הארץ ' ואף בהתוויית קווי הגבול העתידיים . האם היו צעירי הקיבוץ המאוחד נכונים לצאת למשימה בהמוניהם ? האם נשאו את תחושת החזון וההתגייסות המתחייבת ממנו ? אחד המדדים לזיהוי המציאות יכול להיות המהות והעצמה של הזיכרון הקולקטיבי המעוצב באותה עת . אני מניחה כי אמביוולנטיות אידאולוגית ולהט כבוי הקשו על גיוס מתיישבים לשטחים החדשים . הפחת רוח בגצים כבויים הוא אחד מתפקידי הזיכרון , והוא , הזיכרון , מודלק בזהירות , כדי לא לכבות את הגחלת . הקיבוץ המאוחד היה חלוץ בתחום הכלכלי . ביישוביו הוקם משק מסודר שנבנתה בו חקלאות מודרנית המושתתת על ידע ותכנון מוקדם . הקיבוץ המאוחד . 4 מרבית הנתונים על פועלו ההתיישבותי של הקיבוץ המאוחד מהקמתו עד התמזגותו עם איחוד הקבוצות והקיבוצים בתוך התנועה הקיבוצית המאוחדת ( התק " ם ) מתוך : צור , הקיבוץ , ב - ד . . 5 מדברי יוסקה רבינוביץ ' , איש דברו ועורך דבריו של מנהיג הקיבוץ המאוחד , טבנקין , מועצת הקיבוץ המאוחד , דפנה , נובמבר . 1967

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר