א. הקיבוץ המאוחד במדינת ישראל

עמוד:3

אימונים וצעירי הפלמ " ח נועדו לממש את ההגשמה החלוצית . הקיבוץ המאוחד הוביל גם את מעשה ההתיישבות בשנות השלושים והארבעים והיה לגורם מרכזי בהתנגדות לוועדת פיל ( 1937 ) והצעתה לחלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות . כדי לסכל את מדיניות החלוקה , או לחלופין למתוח את גבולות המדינה העתידית , הקים הקיבוץ המאוחד עשרות קיבוצים והיה שותף בכיר בכל תכניות ההתיישבות . כחמישה עשר מיישובי ' חומה ומגדל ' הוקמו והשתייכו לקיבוץ המאוחד . הקיבוץ המאוחד קלט אלפי עולים והשקיע כספים , משאבי אנוש ומרץ רב בהקמת עתודות הכשרה במזרח אירופה ובמרכזה . שליחי הקיבוץ המאוחד ברחבי אירופה הדריכו וחינכו צעירים רבים לקראת עלייתם והשתלבותם באקטיבה החלוצית של הקיבוץ המאוחד . הקמת המדינה מצאה את הקיבוץ המאוחד בשיא כוחו . קיבוציו גדלו , מספר יישוביו גדל בהתמדה ואנשיו עמדו בראש מערכות הביטחון , בארגון ההעפלה ובקליטת העלייה . גידול מרשים זה נבלם במהירות עם הקמת מדינת ישראל לנוכח כלים והדגשים חדשים שנוצרו במדינה הצעירה . במקום כלים וולונטריים למחצה שייצג הקיבוץ המאוחד כגון הפלמ " ח ומערך שליחי הקיבוץ המאוחד בארצות הגולה , הוקם ממסד מדיני ביטחוני . שינוי זה לווה בתהליכי ממלכתיות שבהם ריכז הממסד בידיו את מרב הסמכויות , תוך כדי דחיקת כוחם של גופים עצמאיים . בראשית שנות החמישים בוטל ממסד חינוכי עצמאי שייצג חלקים בהתיישבות העובדת , ' זרם העובדים ' . רכישת קרקעות וקביעת מקומות התיישבות עברו לידי המוסדות המיישבים , ו ' הסוכנות היהודית ' הולאמה והפכה יד ימינה של ממשלת ישראל . בתחום ההתיישבות איבד הקיבוץ המאוחד את תפקידו המרכזי סמוך מאוד להקמת המדינה . משנת 1952 עד מלחמת ששת הימים , הוקמה נקודת יישוב אחת , אילות , הסמוכה לאילת , זאת לעומת 75 יישובים שהקימה התנועה עד הפילוג הגדול . מרבית היישובים שהוקמו במהלך מלחמת העצמאות עד 1950 סבלו מקשיים ומזעזועים דמוגרפיים . בדרך כלל לא התאימו קיבוצים חדשים אלה לתפיסה שאפיינה את הקיבוץ המאוחד , ' קיבוץ גדול וגדל ' , ולא היו מקור משיכה לגרעיני תנועות הנוער . בתחרות בין ' תנועת המושבים ' לקיבוץ המאוחד , הצליחה תנועת המושבים להשיג יתרון ברור הן במספר המושבים הן במספר התושבים . חבלי ארץ שלמים יושבו , נשמרו , עובדו ומימשו את התפיסה הציונית במושבים ולא בקיבוצים . בשנים 1951 - 1949 הוקמו כ 150 מושבי עולים , ברובם על חורבות כפרים ערביים שננטשו או נהרסו חלקית . תכנית ליישוב הנגב המערבי במושבי העולים קרמה עור וגידים . כמאה מושבים נוספים , ובהם מושבי חבל לכיש וחבל . 3 על מגמות בן גוריון , ראש הממשלה , ואשכול , מנהל מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית , ראו גבע , ' ההתיישבות העובדת ' ; פורת , ' מושבי העולים ' .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר