א. הקיבוץ המאוחד במדינת ישראל

עמוד:2

ישראל ' ( מפא " י ) והקימו את ' התנועה לאחדות העבודה ' ( להלן : אחדות העבודה ) . הוויכוחים וחילוקי הדעות , שליוו את יחסי הנהגת הקיבוץ המאוחד והאופוזיציות בתוכו , הוחרפו . בתום מלחמת העולם השנייה נערך הקיבוץ המאוחד לקליטת ניצולי השואה בחשש ובציפייה כאחד . המפגש בין הנהגת התנועה בארץ ישראל למורדי גטו ורשה , מי שהיו המשמרת הצעירה של מדריכי ' דרור החלוץ ' , היה טעון ולווה ברגשות אשמה , גאווה וחשש . המתחים לא פגעו בקליטת הקבוצה בקרב הקיבוץ המאוחד והיא הפכה סמל ומיתוס בחברה הישראלית וב 'זיכרון הקולקטיבי ' המתהווה שלה . אולם רובה של שארית הפלטה לא נקלטה בקיבוצים ולא נעשתה לעתודה לגידול המחנה הקיבוצי . בשנת , 1948 ערב הקמת מדינת ישראל , חיזק מחנה השמאל בארץ את כוחו כאשר מפלגות ' השומר הצעיר ' ואחדות העבודה התאחדו והקימו את ' מפלגת הפועלים המאוחדת ' ( מפ " ם ) . איחוד זה לווה בתהליך השמאלה של הקיבוץ המאוחד ובהזדהות הדור הצעיר עם ברית המועצות ועם עולם המהפכה . סופו של המהלך היה הפילוג הגדול שהתחולל בתוך הקיבוץ המאוחד בשנים . 1953 - 1950 ערב הפילוג היה הקיבוץ המאוחד התנועה הקיבוצית הגדולה והחזקה ביותר . בהמשך התפרקה גם מפ " ם לחטיבות שהרכיבו אותה . המייסד , המנהיג , האב הרוחני ומורה הדרך של הקיבוץ המאוחד היה יצחק טבנקין . טבנקין נולד בבוברויסק בשנת 1887 ונפטר בעין חרוד — ביתו , קיבוצו ומפעל חייו — בשנת . 1971 טבנקין היה איש העלייה השנייה , חבר לציבור העלייה השלישית והיה מהמנהיגים הגדולים של תקומת התנועה הקיבוצית , מפלגת אחדות העבודה ההיסטורית ושל ' ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל ' . רעיונותיו ועמדותיו של טבנקין הנחו וקידמו תהליכים חשובים בחברה היישובית בכלל ובקיבוץ המאוחד בפרט . טבנקין יהיה אחד מגיבורי ספר זה , ודבריו ייבחנו על רקע התקופה הסוערת שבה חי . מנהיג הקיבוץ המאוחד היה מודע לחשיבות הבעלות על הזיכרון ועל עיצוב תמונת העבר והיה לו חלק נכבד בניסיון לצקת לבני זיכרון שהן חלק מהמחשבה הציבורית . הקיבוץ המאוחד מילא משימות רבות בתחום הביטחון בחברה היישובית . חברי הקיבוץ המאוחד היו ממקימי הפלמ " ח וממפקדיו הבולטים ביותר . בשנת , 1942 כשנה לאחר שהוקם ארגון הפלמ " ח , נראה היה כי הוא מאבד מנחיצותו ועומד לפני פירוק . טבנקין הציע לחבריו ' לאמץ ' את הפלמ " ח ולהפוך את רעיון שילוב העבודה והאימונים לעיקרון ולשיטה . הפלמ " ח היה יציר כפיו של הקיבוץ המאוחד . חברי הקיבוץ המאוחד היו מפקדיו , קיבוציו שימשו סדנאות ומחנות . 2 כמה מחקרים דנים בתקופה המעצבת של הקיבוץ המאוחד ובפילוגים והמיזוגים שעבר : קידר , ' התפתחות פוליטית ' ; כנרי , לשאת את עמם ; שיפריס , ' גלילי ' .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר