תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים הקדמה ז פרק ראשון : הקיבוץ המאוחד והזיכרון הקיבוצי 1 א . הקיבוץ המאוחד במדינת ישראל 1 ב . מושגי יסוד בחקר הזיכרון הקולקטיבי 9 ג . לייחודו של זיכרון קולקטיבי בתנועה הציונית ובמדינת ישראל 17 ד . סקירת המחקר 23 פרק שני : ראשונים ? תמיד ? אנחנו ? 38 א . מבוא 38 ב . עין גב — מצודה בקדמת הכנרת 42 ג . גשר — זיכרון משפחתי קהילתי 52 ד . כיצד נאלם הזיכרון ? 62 ה . הפלמ " ח — הזיכרון המנצח 86 ו . ספר הפלמ " ח — מאבק על הקנון הלאומי 99 ז . הנצחת הנופלים 107 ח . סיכום 122 פרק שלישי : ' המפה שבלב ' — ארץ ישראל השלמה 123 א . מבוא 123 ב . מפתחות הזיכרון הרוקמים את מפת ארץ ישראל הרחבה — התיישבות כמעשה של התקדשות 13 ג . הקיבוץ המאוחד ביישובה של הארץ — מחוז זיכרון טקסטואלי 152 ד . הנחלת הזיכרון 156 ה . לנתיביו של זיכרון חלופי 168 ו . סיכום 184 פרק רביעי : האם אפשר לזכור פילוג ? 186 א . מבוא 186 ב . מפתחות הזיכרון להוכחת צדקת הדרך 193 ג . הפילוג — הסיפור במספרים 218 ד . זיכרון מודחק 226

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר