'בעצמם הם כותבים להם שיר' עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1978-1948

עמוד:ד

עריכת לשון : נורית ולק מסת " ב -965 510 - 050 - 2 © 2007 כל הזכויות שמורות , תשס "ח למכון בן גוריון לחקר ישראל אוניברסיטת בן גוריון בנגב וליד טבנקין , רמת אפעל עיצוב עטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד ממוחשב : ספי עיצוב גרפי , באר שבע נדפס בארט פלוס , ירושלים

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר