'בעצמם הם כותבים להם שיר' עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1978-1948