דבר העורכים

עמוד:4

דבר העורכים העיסוק בתופעת האלימות במשפחה ותפיסתה כבעיה חברתית הם חידוש של עשרות השנים האחרונות . עד שנות השבעים של המאה הקודמת נחשבו נשים – כמו ילדים – לרכוש הגבר , ובהתאם לכך , רווחה הגישה כי הפעלת אלימות כלפיהם על ידו היא חלק מהאוטונומיה שלו כראש המשפחה ( . ( Loseke , 1987 ראיית התופעה כפתולוגיה פנים משפחתית פרטית חיזקה את התפיסה כי אין זה מתפקידה של החברה להתערב בה . פועל יוצא של השקפה זו היה גם היעדר מודעות להיקף התופעה ולחומרתה ( . ( Dobash & Dobash , 1979 במהלך שנות השבעים , ובזכות פעילותה של התנועה הפמיניסטית , קועקעה התפיסה כי אלימות במשפחה היא סוגיה פרטית , ואת מקומה תפסה ההכרה כי האחריות המוסרית של החברה היא להגן על החלש בכל מקום שבו מתרחשת פגיעה . משעה שתויגו פגיעות המתרחשות במסגרת פנים משפחתית כהתנהגות פלילית לכל דבר , החלו להתפתח המודעות לתופעה והצורך להגן על נשים מפניה ( . ( Fontes , 1999 מהפכה ערכית זו לא הייתה יכולה להתרחש בלי שייווצר שדה ידע נרחב העוסק בתופעת האלימות במשפחה על שלל היבטיה . בין השאר , נחקר הנושא מזווית הראייה של מגוון תחומי דעת – פסיכולוגיה , עבודה סוציאלית , קרימינולוגיה , משפטים , חינוך , רווחה ועוד ( . ( Straus , 2005 משהתחדדה ההכרה בהיקף התופעה וחומרתה , נבנו מערכי הכשרה בעבור קשת רחבה של בעלי תפקידים במשטרה ובמערכות הרווחה , הבריאות והמשפט שנועדו לפתח בקרבם רגישות לזיהוי ולאיתור הקורבנות , ולציידם בכלים מתאימים לטיפול בנפגעות האלימות ( . ( Victim Support , 1992 ואולם , בהתחשב בכך שהתנועה הפמיניסטית היא שהביאה את העיסוק בתופעת האלימות במשפחה אל המרחב הציבורי , התרכזה תשומת הלב באלימות של גברים כנגד נשים . להשקפה זו , ולפיה קורבנות האלימות הן נשים הנפגעות מידי גברים , היו השלכות כבדות משקל ובהן , בין היתר , שלילת השיח בדבר אפשרות קיומן של אלימות נשית ושל קורבנ וּ ת גברית . גם היום מגבילה עמדה זו ומצרה את מסגרת ההתייחסות לאלימות המתרחשת בין בני זוג רק לגבר המכה אישה ( . ( Whitaker , Haileyesus , Swahn , & Saltzman , 2007 הנחה מובלעת זו מושרשת כל כך , עד כי בשדות הידע אשר עסקו ועוסקים בהרחבה בתופעת האלימות במשפחה , כמעט שאין כל התייחסות לתופעה האחרת , של אלימות נשים כנגד בני זוגן . למעשה , מאחר שאלימות נשית בזוגיות כלל אינה נתפסת כאפשרות , היא ממילא אינה זוכה לכל מענה מצד רשויות החוק והסוכנויות החברתיות השונות ( . ( Hoff , 2001 מטרותיו של ספר זה הן לבחון את הנחות היסוד של השיח החברתי והאקדמי ביחס לחלוקת התפקידים המגדרית בהקשר של אלימות בין בני זוג בכלל ושל קורבנות גברית בפרט ; להציע בחינה מחודשת של ההבניות החברתיות באשר לקורבנותם של גברים ; ולהציף את בעיית החסר שבספרות המחקרית ביחס לעיסוק בקורבנות הגברית . אין בכוונתו של הספר לשלול את קיומה של תופעת הנשים המוכות או חלילה להפחית מחומרתה ; אף אין בכוונתנו לשעתק את הכשל שכנגדו אנו יוצאים , ולהציע כי גברים הם באופן דוגמטי הקורבנות . נוכח

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר