גוף זר הפרעות אכילה, פגיעות מיניות בילדות וטיפול מותאם