א. הגיאוגרפיה המוכחשת של ישראל

עמוד:12

ב . גיאוגרפיה מוסרית כבר בפתח דבריי אדגיש : ספר זה אינו ספר על אפריקה ; זהו ניתוח ביקורתי ומרחבי פוליטי של ישראל דרך פירוק תהליכי דמיונו של המושג אפריקה והמשמעויות שהובנו בו . בהקשר זה נבחנת בספר ההנחה שבתודעת הציבור הישראלי אפריקה , כמושג גיאופוליטי , איננה אובייקט גיאוגרפי ניטרלי כי אם מושג מובנה באמצעות מערכות תרבותיות , אובייקטים לצריכה , תקשורת , וכמובן שיח פוליטי . כלי ניתוח חשוב בראייה זו הוא המושג גיאוגרפיה מוסרית , קרי הפרקטיקות התרבותיות והפוליטיות המסמנות ומגדירות לא רק טריטוריה ומדינות , אלא גם אזורים ( , ( regions קבוצות תרבותיות וטריטוריות אתניות וגזעיות ( . ( Shapiro 1994 ; McAlister 2005 גיאוגרפיה מוסרית מעצבת את הבניית הסדר העולמי והבנתו בהקשריו המרחביים מבחינה אתית , פוליטית הגיאופוליטי בישראל . בספר זה אני מבקש אפוא להציג את אפריקה כעקרון המשגה לקריאה חדשה של יחסי מרחב – חברה בישראל . עיקרון זה מאפשר לבחון מזווית חדשה את הרשת הגיאוגרפית והתרבותית שעליה נבנה המרחב הישראלי בעשורים האחרונים . התבוננות אחרת בגיאוגרפיה המוכרת מדגישה את העובדה שחצי האי סיני - החיבור היבשתי בין ישראל למצרים - הוא שער לאפריקה . ישראל , המדמיינת את עצמה מבחינה גיאוגרפית כ " וילה בג ' ונגל " ( כדברי אהוד ברק ב , 2006 וראו בר יוסף , ( 3201 מדחיקה ומשכיחה את החיבור הזה מבחינה קוגניטיבית , תרבותית ופוליטית . בעיניה הווילה חולשת על טריטוריה לבנה ומודרנית , המוקפת חומות וגבולות בלתי חדירים . בקלחת המפגש התרבותי , הפוליטי והמרחבי עם אפריקה אני מעלה שני טיעונים מרכזיים : האחד , שגם היום אפריקה היא מרכיב במאמץ המתמשך של ישראל להגדיר את עצמה כפרויקט דה קולוניאלי , מודרני ומערבי ; והשני , שישראל באפריקה , כמו אפריקה בישראל , היא מכשיר להגדרה ולתיחום הגבולות האתניים בישראל וליצירה ושעתוק של מדרגי הדרה והכלה , הלבנה והשחרה . גנאלוגיה של המגע הדו ערכי בין ישראל לאפריקה כוללת כמה פרקטיקות , בהן תכנון ואדריכלות , עלייה לרגל , התיישבות , דמיון גיאוגרפי , ייצור גבולות גיאופוליטיים וגבולות גזע וזהות ותחזוקם , וגם ייצוא ידע של מומחים . כל אלה הפכו את אפריקה כלפי חוץ ליעד לגיטימי למעורבות ישראלית , ואילו בפוליטיקה הפנימית נודע להם תפקיד חשוב בייצור ההיררכיות החברתיות מרחביות ובהיררכיית הזהות בישראל - ולא רק בהלבנה ובהשחרה של מהגרים מזרחים ואתיופים או מבקשי מקלט אפריקנים , אלא גם כלפי הפלסטינים במרחב .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר