תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 9 מבוא : תמונות מאלבום המשפחה 11 א . הגיאוגרפיה המוכחשת של ישראל 11 ב . גיאוגרפיה מוסרית 12 ג . תוכנית אוגנדה 14 ד . תמונות מאלבום המשפחה 15 ה . מבנה הספר 17 פרק ראשון : העשור של אפריקה 24 א . כי מציון תצא תורה 28 ב . חלוציות ופיתוח מישראל לאפריקה 34 ג . נח " ל ביבשת השחורה 35 פרק שני : אדריכלות של מדיניות חוץ 44 א . מכשיר לאומי ממדרגה ראשונה 45 ב . אוטופיה פוסט קולוניאלית 48 ג . " האקלים קובע את הצורה " ( 51 ( Form Follows Climate ד . רשתות של ידע קולוניאלי 55 ה . מהריביירה האפריקנית אל הגדה המערבית 60 פרק שלישי : עבודת הגבול 67 א . אפריקה מתעוררת 68 ב . גרגיר תירס לבן 71 ג . כובע טמבל בג ' ונגל 74 ד . אמנות פרימיטיבית , גיאוגרפיה מדומיינת 78

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר