כאן לא אפריקה גבולות, טריטוריה, זהות

עמוד:4

This is no Africa Boundaries , Territory , Identity Haim iYacob יועצת מדעית : דפנה גולן עורך הסדרה : יהודה שנהב עורכת ראשית : טל כוכבי עורך מדעי : עדו ליטמנוביץ עורכות לשון : ענת פדן ואיילת קמאי מפיקה אחראית : יונה רצון בסדרת הקשרי עיון וביקורת מתפרסמים ספרי מחקר מקוריים וביקורתיים בנושאי תרבות וחברה בישראל מסת " ב : ISBN 978 - 965 - 02 - 0742 - 7 © תשע " ה , מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד / © 2015 , by the Van Leer Jerusalem Institute Hakibbutz Hameuchad Publishing House דפוס " חדקל " בע " מ , תל אביב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר