אחד בכל דמיונות הגותם הדיאלקטית של חסידי אשכנז

עמוד:4

Joseph Isaac zLifshit One God ; Many Images Dialectical Thought in Hasidei Ashkenaz אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. Tel Aviv Printed in Israel 2015 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע "מ דפוס " חדקל " תל אביב תשע "ה אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר