פתח דבר

עמוד:XII

הטפר מיועד לקריאה ברצף , על פי טדר הפרקים . הוא מאורגן כך שכל פרק תלוי בפרקים הקודמים , אולם מתוך מחשבה על קריאה קולחת . רוב החומר המופיע בחלק הראשון של הטפר מוכר מו הטתם לאנשים בעלי רקע בתכנות , כך שקוראים אלה יכולים לעבור ברפרוף על פרקים -2 ו 1 ועל חלקים מפרק . 3 פטקאות מטוימות מכילות חומר טכני יחטית , והקורא רשאי לדלג עליהן . קטעים אלה מודפטים באותיות קטנות יותר , ומופרדים מו הטקטט הרגיל על-ידי ריבועים קטנים . אף על פי כו , מומלץ לעבור , ולו גם ברפרוף , גם על קטעים אלה , כדי לקבל מושג שטחי לפחות על אודות תוכנם . בכל מקום שנמצא לנכון , נכללו גם דיונים קצרים בנושאי מחקר שיש בהם כיום ענייו לחוקרים במדעי המחשב . בטוף הטפר מופיעות רשימות ביבליוגרפיות מפורטות עבור כל פרק אנו מקווים שטפר זה יקל על התקשורת שביו קבוצות האנשים השונות הנוטלות חלק פעיל במהפכת המחשבים , וכו ביו קבוצה זו לביו אלה אשר לעת עתה אינם אלא צופים . דוד הראל פברואר 1987

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר