פתח דבר

עמוד:X

טכנולוגיים ושפות חדשות מחייבים שינויים בדגש המדעי , המשתקפים בטופו של דבר גם בטפרות המדעית , אולם בדרן כלל ישנה הטכמה כמעט אוניברטלית באשר לגרעין של נושאים בטיטיים שאותם צריכים טטודנטים למדעי המחשב ללמוד . נראה שכל מי שקשור למדעי המחשב , ולא רק אלה שהחליטו לבלות שלוש או ארבע שנים בהשגת תעודה אקדמית מטוימת , חייב להיות מודע לנושאים אלה . יתרה מזאת , מכיוון שמהפכת המחשוב אכן מתרחשת ממש לנגד עינינו , מן הראוי שנושאים רבים ודרכי המחשבה המיוחדים לה יהיו נהירים לכל אדם מתעניין , גם אם אין לו קשר ישיר למחשבים . טפרים המתמקדים במחשבים או בתכנותם , מיועדים למלא צרכים שונים לגמרי . מחשבים עשויים טיביות ובתים , ותכנות מבוצע באמצעות שפות בעלות כללי דקדוק ופיטוק נוקשים . כתוצאה מכ , ך טובלים לעתים קרובות טפרי מחשבים מ " תטמונת הטיביות , " וטפרי תכנות מ " תטמונת הנקודה-פטיקי ' . במלים אחרות , הקורא בהם חייב להתעמק בעקרונותיו של מחשב מטוים או בחוקי התחביר של שפת תכנות מטוימת ( או בשניהם ) . נראה לכאורה שלא ניתן להטביר את הדברים בלי לתאר קודם , בפירוט , מכונה או אמצעי תחבירי ( או שניהם ) . הרבה טפרי לימוד מתקדמים כן מטפלים ביטודות , אולם הם מתרכזים , מעצם טבעם , בנושאים מטוימים , שעליהם הם דנים ברמה טכנית מתקדמת שאינה מתאימה , בדרן כלל , לקורא שאיננו מומחה . אפילו מתכנתים ומנתחי מערכות מקצועיים חטרים לפעמים את הרקע או המוטיבציה הדרושים לקריאת טפרים המיועדים לטטודנטים במשרה מלאה . מעניין להיווכח שיש רק חומר כתוב מועט המוקדש למדע החישוב ואשר מיועד הן לקורא כללי בעל גישה טכנית והן לאיש המקצוע . עובדה זו מעניינת כפליים לאור שכיחותה של טפרות מטוג זה ברוב תחומי המדע האחרים , כגון פיטיקה , ביולוגיה , כימיה ומתמטיקה , וכמובן גם במדעי הרוח ובאמנויות . מטתמן צורד דחוף בטפר שיהווה טקירת מבוא טכנית של יטודות מדעי המחשב ; טקירה שתימנע ככל האפשר מתטמונת הטיבי ות , תטמונת הנקודה-פטיק ונגזרותיהן , טקירה שתתעלה מעל למערבולת של פרטים טכנולוגיים ולשוניים , ושתביא תועלת הן לקורא המשכיל והן לאיש המקצוע . נראה שהיינו עטוקים מדי במהפכה עצמה מכדי למלא צורד כזה . טפר זה הוא ניטיון לענות על דרישה זו . מטרתו להציג באופן קריא וברור את הנושאים החשובים והיטודיים ביותר במדעי המחשב , תון כדי הדגשת האופי הבטיטי והחטין של המדע באופן שאינו תלוי למעשה בפרטיהם של מחשבים , שפות ופורמליזמים מטוימים .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר