תוכן העניינים

עמוד:VIII

חלק IV הקלה בכללי המשחק 255 . 10 מקבילות זמניות-ובו או ך'א ם'עוש תא זה תוף'בש פעוךה ? 257 . 11 אלגוריתמים הסתברותיים או ך'א ם'עוש תא זה בהטךות מטבע ? 298 . 12 אלגוריתמיקה היגנצליטינוא או אםה הם טוב ' 'ם ותר מא'תנו ? 333 אחרית דבר 355 רש ימות ביבליוגרפיות 357 אינדקס 419

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר