גולים בגבולם הקולנוע הישראלי במפנה האלף

עמוד:4

Israeli Cinema at the Turn of the Millennium Dr . Yael Munk צוות פיתוח כותבת : ר"ד יעל מונק אחראית אקדמית : 'פרופ נורית גרץ עורכת : רוני אמיר יועצים 'פרופ אד'ג נאמן ( אוניברסיטת תל אביב ) פרופ' תמר הרמן ( האוניברסיטה הפתוחה ) פרופ' אביבה חלמיש ( האוניברסיטה הפתוחה ) ד"ר מירי טלמון ( אוניברסיטת תל אביב ) עיצוב עטיפה ועיצוב גרפי : נירה ארבל התקנה והבאה לדפוס : שרונה יוהן סדר מחשב : דני גרבר , שוש רוחלין טיפול בזכויות יוצרים : מיכל גוטפריד תמונת העטיפה : מתוך הסרט איה , אוטוביוגרפיה דמיונית , באדיבות מיכל בת–אדם . מק 5046-10939 "ט מסת ISBN 978-965-06-1351-8 ב" © תשע . 2012 – "ב כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה . בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה , הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד , דרך האוניברסיטה , 1 , 808 ת"ד רעננה . 43537 The Open University of Israel , The Dorothy de Rothschild Campus , 1 University Road , P . O . Box 808 , Raanana 43537 . Printed in Israel . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר