תוכן עניינים כללי

עמוד:1052

. 3 יסודות הזכאות לקצבת נכות : מבוטח 1333 מקור — עב 1059 / 00 "ל המוסד לביטוח לאומי — גל בן חמו ( קטין ) ואח , ' פד"ע לו 1338 433 . 4 יסודות הזכאות לקצבת נכות : קביעת דרגת הנכות 1342 . 5 יסודות הזכאות לקצבת נכות : עקרת בית 1352 מקור — רות בן ישראל , " ביטוח נכות לעקרת הבית ומה הלאה 12-13 " ? בטחון סוציאלי , 87 ) 1977 ) עמודים 1353 95-93 . 6 סיכון חברתי של מוגבלות : קצבת נכות , ייצוג הוגן והתאמות 1360 מקור — חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , ח "התשנ 1363 1998 . 7 סיכון חברתי של מוגבלות : דמי מחלה וביטוח נפגעי תאונות 1381 מקור — חוק דמי מחלה , ו "התשל 1382 1976 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ו' ביטוח נפגעי תאונות 1389 פרק עשרים ואחד סיכון חברתי של מוגבלות : תאונת עבודה ומחלת מקצוע 1395 . 1 מבוא 1397 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ה' ביטוח נפגעי עבודה 1399 . 2 תאונת עבודה ומחלת מקצוע : ההגדרה והבעייתיות שלה 1417 מקור — עב 338 / 96 "ל המוסד לביטוח לאומי — יוסף עובדיה , פד"ע לו 1418 213 . 3 תאונת עבודה — יסוד ראשון : תאונה — אירוע תאונתי 1422 מקור — בג 4690 / 97 "צ המוסד לביטוח לאומי נ' בית הדין הארצי לעבודה ועובדיה כרם , פ"ד נג ) 2 ) 1423 529 מקור — בג 4690 / 97 "צ המוסד לביטוח לאומי נ' בית הדין הארצי לעבודה ועובדיה כרם , פ"ד נג ) 2 ) 1430 529 מקור — ע"דב נה 93-0 / המוסד לביטוח לאומי — עזרא קורן , פד"ע לא 1432 607

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר