תוכן עניינים כללי

עמוד:547

תוכן עניינים כללי כ ר ך ב ח ל ק ש ל י ש י ביטחון סוציאלי : הגנה פרטנית מפני סיכונים חברתיים 553 שער ראשון ביטוח אימהות וביטוח ילדים – מצבי סיכון חברתי הנוגעים למשפחה : היריון , לידה , הרחבת המשפחה והורות 555 פרק שמיני משפחה וביטחון סוציאלי : מחלוקת תפקידים מסורתית לחלוקה חדשה 557 . 1 מבנה המשפחה והמשטר הכלכלי הנוהג : יחסי גומלין 559 . 2 מבנה המשפחה ומערכת הביטחון הסוציאלי : יחסי גומלין 562 . 3 משפחה וביטחון סוציאלי : מבנה וחלוקת תפקידים מסורתית 565 . 4 משפחה וביטחון סוציאלי : הסיכון החברתי 568 . 5 משפחה וביטחון סוציאלי : מבנה וחלוקת תפקידים חדשה 571 . 6 מבנה וחלוקת תפקידים חדשה : השלכות השינוי 575 . 7 היבטים מגדריים של משפחה וביטחון סוציאלי 580 . 8 הדגם החדשני של מערכת הביטחון הסוציאלי : אמות מידה לעיצובו 583 . 9 משפחה וביטחון סוציאלי : מבט לעתיד 593 פרק תשיעי הרחבת המשפחה : היריון ולידה 595 . 1 מבוא 597 . 2 היריון ולידה : הסדר זכויות במישור הבין לאומי 600 מקור — אמנת העבודה בדבר ההגנה על האימהות ( מספר 600 2000 , ) 183

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר