בחירת העורכת

עמוד:9

s'Editor Choice | Paris | March 2015 נאם ון פאיק , TV Rodin ) האדם החושב , 1976-1978 , ) צג טלוויזיה , מצלמה , יציקת גבס , , 132 x 110 x 115 תצלום : רחל סוקמן מוזיאון לואי ויטון , פריז Nam June Paik , TV Rodin ( Le Penseur ) , 1976-1978 , TV monitor , camera , cast plaster sculpture , 132 x 110 x 115 , photo : Rachel Sukman Fondation Louis Vuitton , Paris אולפור אליאון , , 2014 , Inside the Horizon מיצב תאורה , מוזיאון לואי ויטון , פריז תצלום : רחל סוקמן Olafur Eliasson , Inside the Horizon , 2014 , light installation , Fondation Louis Vuitton , Paris , photo : Rachel Sukman מוזיאון לואי ויטון , פריז אדריכל : פרנק גרי נפתח באוקטובר 2014 Fondation Louis Vuitton art museum Architect : Frank Gehry Opened in October 2014 אלוורת קלי , , 2014 , Spectrum VIII תצלום : רחל סוקמן מוזיאון לואי ויטון , פריז Ellsworth Kelly , Spectrum VIII , 2014 , photo : Rachel Sukman Fondation Louis Vuitton , Paris תומ שוטה , איש בבוץ , , 2009 קלקר , גבס , עץ , , 580 x 850 x 850 תצלום : רחל סוקמן מוזיאון לואי ויטון , פריז Thomas Sch tte , Man in Mud , 2009 , Styrofoam , plaster , wood , 580 x 850 x 850 , photo : Rachel Sukman Fondation Louis Vuitton , Paris

טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר