בחירת העורכת

עמוד:8

בחירת העורכת | פריז | מרץ 2015 יאן פאבר , , 2013 , The Art of the Colonies כנפי חיפושיות ירוקות על לוח עץ , , 227 . 5 x 173 תצלום : ליוון הרמן , גלריה דניאל טמפלון , פריז Jan Fabre , The Art of the Colonies , 2013 , beetle elytra on wooden panel , 227 . 5 x 173 , photo : Lieven Herreman . Galerie Daniel Templon , Paris רום ונדר , , 2015 , Fatum מראה הצבה , , La Maison Rouge פריז , תצלום : רחל סוקמן J י r פ me Zonder , Fatum , 2015 , exhibition view , La Maison Rouge , Paris , photo : Rachel Sukman

טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר