תוכן העניינים: כרך א

עמוד:XII

משבר הרשויות המקומיות הערביות 395 פערים בין רשויות כגורם למשבר 396 המימד הטריטוריאלי 396 מיקומה המרחבי של הרשות 397 שטח הרשות 400 המימד הפוליטי 402 ייצוג השלטון המקומי הערבי בפני הממשלה 402 אוטונומיה פוליטית 404 תרבות פוליטית וגרעון דמוקרטי , ומשמעותם במימד הפוליטי 405 השלכותיו של מבנה חמולתי עדתי 406 אלימות ברשויות המקומיות 408 הרשויות המקומיות הערביות בעיני תושביהן 408 המימד הפיסקלי 409 המחסור בהכנסות עצמיות 409 פערים בתקבולי הממשלה 412 סיכום 413 מקורות 414 רשימת בעלי זכויות היוצרים 420

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר