תוכן העניינים: כרך א

עמוד:VI

פדרליזם ואוניטריזם — תפיסות שונות של מיחוז 56 הגישה הפדרטיבית של המיחוז 56 הגישה האוניטרית של המיחוז 57 השלטון המחוזי במדינות בפועל 58 השלטון המחוזי הצרפתי 58 השלטון המחוזי הקונטיננטלי ( הפרוסי ) 61 השלטון המחוזי הבריטי 65 השלטון המחוזי האמריקאי 67 השלטון המחוזי בארצות סקנדינביה 70 השלטון המחוזי בדנמרק 71 שלטון מחוזי — לשם מה ? 73 השלטון המקומי בשלהי המאה ה : 20 משלטון מקומי לממשל מקומי ? 76 מקורות 78 פרק : 2 יחסי שלטון מרכזי–שלטון מקומי : מאפיינים מבניים ופוליטיים 83 יגיל לוי מושגי יסוד תיאורטיים ורקע היסטורי כללי 85 יחסי שלטון מרכזי-שלטון מקומי בישראל — רקע היסטורי 91 יחסי השלטון המקומי עם המדינה — התפנית בשנות ה 80 של המאה ה 100 20 תהליכי המירכוז — הריסון התקציבי 110 העצמה מתוך ריסון 120 מגמות עתידיות 128 סיכום 132 מקורות 134 פרק : 3 משפט השלטון המקומי 139 אסף מידני מבוא 141 רקע — מעמד השלטון המקומי 142 . 1 ראשית השלטון המקומי בישראל 144 . 2 הקמת רשויות מקומיות , שינוי תחומן וביטולן 145 עיריות 145 מועצות מקומיות 145 מועצות אזוריות — רשות מקומית דו רובדית : המועצה האזורית והוועד המקומי 146

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר