תוכן העניינים: כרך א

עמוד:V

תוכן העניינים : כרך א פתח דבר 3 יגיל לוי ואתי שריג פרק : 1 השלטון המקומי בעולם בן זמננו 17 נזר מנוחין , בהשתתפות : פרלה אייזנקנג-קנה , אתי שריג מבוא 19 נדבכי השלטון השונים : שלטון מרכזי , שלטון מחוזי ושלטון מקומי 20 תיאוריות פוליטיות והשלכותיהן על ריכוז וביזור שלטוני 22 תיאוריות שעניינן החלוקה המרחבית של העוצמה 22 פדרליזם 23 אוניטריזם 25 רגיונליזם : האומנם מפגש בין פדרליזם לאוניטריזם ? 28 גישות מינהליות : ריכוז וביזור 30 ריכוז וביזור : שני מושגים על רצף אחד 31 לקראת מדיניות ביזורית 32 הריכוז וגבולותיו 35 מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי 37 שתי גישות : "סוכנות" ו"שותפות" 37 השלטון המקומי כסוכן והתפיסה הריכוזית של המדינה 40 תהליך העצמת השלטון המקומי ותפיסתו של השלטון המקומי כשותף 40 תפיסה נוספת : מארג רב מוקדי 43 מורכבות השלטון המקומי 45 מעמדו החוקתי של השלטון המקומי 45 עקרון ה Ultra Vires לעומת עקרון ה 48 General Competence ההיבט הכלכלי כמוקד היחסים בין רובדי השלטון 48 משאבים אחרים שאינם כלכליים אך רלבנטיים לשלטון המקומי 51 מושגים וערכים כמעצבים את מקומו של השלטון המקומי בחברות שונות 51 שיתוף פעולה בין נדבכי השלטון 52 מיחוז 54 מדינות שונות — נדבכי שלטון שונים 54

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר