השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק כרך א

עמוד:IV

פרק : 9 תכנון ובנייה בערי ישראל טליה מרגלית פרק : 10 השלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל לביאה אפלבום פרק : 11 העיר כתופעה סוציולוגית מירב אהרון פרק : 12 עיר וגלובליזציה ברוך קיפניס פרק : 13 רפורמות בשלטון המקומי ערן רזין ואנה חזן

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר