השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק כרך א

עמוד:II

The Local Government › Between the state , the community and the market economy Edit by : Yagil Levy and Eti Sarig הספר נלמד במסגרת הקורס יסודות השלטון המקומי ) 10459 ) יועצים : פרופ' שבח וייס — אוניברסיטת חיפה ( פרק ) 1 פרופ' אפרים טורגובניק — אוניברסיטת תל אביב ( פרק ) 1 פרופ' חיים גזיאל — אוניברסיטת בר אילן ( פרק ) 1 ד"ר ארז צפדיה — מכללת ספיר ( פרק ) 2 פרופ' ערן רזין — האוניברסיטה העברית ( פרקים ) 7 , 2 ד"ר אמנון להבי — המרכז הבינתחומי הרצליה ( פרק ) 3 ד"ר חמי אבנרי — המכללה האקדמית ספיר ( פרק ) 3 פרופ' ערן ויגודה גדות — אוניברסיטת חיפה ( פרק ) 4 ד"ר פני יובל — אוניברסיטת בן גוריון בנגב ( פרק ) 4 פרופ' אהרון כהן — אוניברסיטת חיפה ( פרק ) 5 מר יניב ריינגוולד — אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון ( פרק ) 5 פרופ' יהודה גרדוס — אוניברסיטת בן גוריון ( פרק ) 7 ד"ר אלכסנדר ( סנדי ) קדר — אוניברסיטת חיפה ( פרק ) 8 ד"ר חיים יעקובי — אוניברסיטת בן גוריון ( פרק ) 8 ד"ר נורית אלפסי — אוניברסיטת בן גוריון ( פרק ) 9 ד"ר אפרת ליברטל-בלומנפלד — אוניברסיטת תל אביב ( פרק ) 9 פרופ' מיכאל סופר — אוניברסיטת בר אילן ( פרק ) 10 ד"ר רחל וילקנסקי — אוניברסיטת חיפה ( פרק ) 10 פרופ' מוטי רגב — האוניברסיטה הפתוחה ( פרק ) 11 ד"ר אפרת אייזנברג — אוניברסיטת תל אביב ( פרק ) 11 פרופ' יצחק שנל — אוניברסיטת תל אביב ( פרק ) 12 פרופ' אבינועם מאיר — אוניברסיטת בן גוריון ( פרק ) 12 ד"ר איתי בארי — אוניברסיטת חיפה ( פרק ) 13 ד"ר לביאה אפלבום — ( פרק ) 13 עורכת לשונית : יעל אונגר עיצוב עטיפה : נאוה שנקמן גרפיקה : רותי אפלברג התקנה והבאה לדפוס : טלי מאן סדר : לאה לביב , דלית סולומון איורים : אתי זינגר טיפול בזכויות יוצרים : רקפת שכנר-לביא מק 2019-10459 "ט מסת ISBN 978-965-06-1405-8 ב" © תשע . "ד—2014 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה . בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה , הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד , דרך האוניברסיטה , 808 ת"ד , 1 רעננה . 4353701 The Open University of Israel , The Dorothy de Rothschild Campus , 1 University Road , P . O . Box 808 , Raanana 4353701 . Printed in Israel . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר