תוכן העניינים

עמוד:6

שער חמישי : בעיות נבחרות בהיסטוריוגרפיה של איטליה במאה 261 ה-18 פרק : 12 ההיסטוריה , הפילוסופיה והפילולוגיה 261 פרק : 13 החוק , המשפט וההיסטוריה 270 פרק : 14 מדעי העזר של ההיסטוריה 282 פרק : 15 האדם , החברה והמדינה 290 פרק : 16 המדעים וההיסטוריה 310 פרק : 17 הלשון והספרות 320 שער שישי : "המאה הנאורה" באיטליה בפרספקטיבה היסטוריוגרפית 344 פרק : 18 המאה 345 ה-18 פרק : 19 המאה 361 ה-19 פרק : 20 המאה 380 ה-20 פרק : 21 קוסמופוליטיות של הנאורות או הנחת היסוד ל'ריסורג'ימנטו 394 ? ' אפילוג 402 ביבליוגרפיה כרונולוגית של הספרים וכתבי-העת מאיטליה במאה 405 ה-18 מקורות א"ב ( ( 431 ביבליוגרפיה 434 מפתח 461

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר