לכתוב היסטוריה בנפולי איטליה ותרבותה – ספר שני

עמוד:4

Shahaf Hagafny Writing history in Naples Vico , Muratori , Giannone and others עיצוב העטיפה : רחל שמיר עיצוב : רחל שמיר הפקה : אורלי לוי www . orion-books . co . il 03-5030822 5330 ד " ת חולון 58151 © כל הזכויות שמורות למחבר . shahaf @ Gordon . ac . il אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , להפיץ או לאחסן ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה שהיא ) מכנית , אופטית , אלקטרונית או אחרת . ) שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מן ההוצאה . בתמונה הקטנה בכריכה הקדמית : פסלו של ל . א . מורטורי ) 1672-1750 ( בעיר מודינה נדפס בישראל פברואר 2015

אוריון הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר