תוכן העניינים

עמוד:8

פרק ראשון : עקרונות יסוד לחקיקה טובה 47 . 1 חקיקה מאחורי מסך הבערות 48 א . מסך הבערות 48 ב . יישום מסך הבערות בעקרונות החקיקה 49 . 2 עקרון ההימנעות מחקיקה רטרואקטיבית 52 א . כללי 52 ב . מהי חקיקה רטרואקטיבית ? 53 ג . חקיקה רטרואקטיבית – מדוע לא ? 53 ( 1 ) ג השיקולים נגד חקיקה רטרואקטיבית 54 ד . חריגים לכלל 55 ( 1 ) ד חריגים לאיסור 55 ה . רטרואקטיביות בדין הישראלי 56 ו . משפט משווה ( רטרואקטיביות בעולם ) 57 ז . עקרונות חשובים בעת חקיקה רטרואקטיבית 57 ח . רטרואקטיביות וההקשר החוקתי 58 . 3 עקרון כלליות החוק והימנעות מחקיקה פרסונלית 61 א . כללי 61 ב . מהי נורמה כללית ? 62 ג . חקיקה פרסונלית – מדוע לא ? 63 ד . חריגים 64 ה . חקיקה פרסונלית : הבחנות יסוד 65 . 4 עקרון יציבות החוק 67 א . כללי 67 ב . מדוע על החוק להיות יציב ? 68 ג . סייגים לכלל 69 ד . עיקרון חשוב בשינוי החקיקה : הבאה בחשבון של ההסתמכות הסבירה 69

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר