תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים דברי הקדמה – מאיר שמגר 15 דברי מבוא – מרדכי קרמניצר 17 תפקידם של חברי הכנסת בדמוקרטיה הישראלית 17 על המדריך : תכליתו ותוכנו 19 תודות ותקווה להועיל 20 מדינה דמוקרטית – אסא כשר 23 המטרה : הבנת הדמוקרטיה 23 הדמוקרטיה כפתרון בעיה : הצעד הראשון 24 הדמוקרטיה כפתרון בעיה : הצעד השני 25 השמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם 25 הסדרים הוגנים 27 סוגי הקונפליקטים 29 עקרונות היסוד ליישוב קונפליקטים : עקרון הזכויות הבסיסיות 31 עקרונות היסוד ליישוב קונפליקטים : עקרון שלטון הרוב 32 שני העקרונות : ההבדלים והיחסים ביניהם 36 ההגנה על העקרונות 37 מדינת לאום דמוקרטית 40 המיעוט במדינת לאום דמוקרטית 43 תפקידי המחוקק 44

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר