מדריך למחוקק

מתוך:  > מדריך למחוקק

עמוד:1

מדריך למחוקק נדיב מרדכי | מרדכי קרמניצר | עמיר פוקס

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר