א. שארית־הפליטה

עמוד:13

על היהודים בפולין אחרי מלחמת העולם השנייה . במיפקד האוכלוסין שנערך בפברואר 1946 נכללו היהודים במספר הכולל של המיעוטים הלאומיים , ואילו במיפקד שנערך בדצמבר 1950 כלל לא נשאלו הנפקדים על לאומיותם . ביוני 1946 היו רשומים בוועדים היהודיים בערים המרכזיות ובוועדים יהודיים אזוריים 240 , 489 יהודים . מספר זה , שכלל גם את הגלים העיקריים של השבים מברית המועצות , הוא , כפי הנראה , המספר הגבוה ביותר של יהודים שנרשמו בפולין אחרי המלחמה . סבירה ההשערה כי , המספרים מעט גבוהים מדי , שכן הניצולים על פי רוב לא התיישבו במקומות מגוריהם הקודמים , אלא עברו ממקום למקום . לנדידתם של היהודים בפולין המשוחררת היו שני מניעים עיקריים . המניע הראשון והעיקרי היה החיפוש הנואש אחר קרובים . המשוחררים אמנם ידעו מה עלה בגורל היהודים , אך עדיין קינן בלבותיהם שביב של תקווה , כי בדרך נס ניצלה נפש קרובה . קירותיהם של משרדי הוועדים היהודיים בערי פולין היו מכוסים בפיסות נייר , ובהן שמות הניצולים וכתובותיהם - שמא בכל זאת יתקשרו קרובים או מכרים . אך רק לעתים רחוקות קרה שהעיניים הסורקות גילו שם של אדם יקר , וזעקת שמחה מהולה בכאב היתה מרעידה את הסביבה . בדרכם נרשמו היהודים בכל מקום שהגיעו אליו , ומכאן הכפילויות והקושי לקבוע את מספרם המדויק של היהודים ששהו בפולין אחרי המלחמה בפרקי זמן שונים . לדעת בקיאים בחישובים סטאטיסטיים יש להפחית 1 5 % - 10 ° / 0 מן המספרים הרשומים . מן הצד האחר היו גם יהודים - שמספרם לא עלה , כנראה , על כמה מאות או אלפים - שאימצו שמות פולניים וזהות זרה בימי המלחמה , ועתה גמרו אומר לא לשוב עוד ליהדותם . על אלה יש להוסיף כמה אלפי ילדים שאומצו על ידי משפחות פולניות או מצאו מקלט במנזרים או בפנימיות , ולמרות המאמצים לגלות ילדים יהודים ולפדותם לא נמצאו עקבותיהם . המניע השני לנדודים היה הרצון להימצא בצוותא עם יהודים , הן מטעמי בטחון הן מתוך צורך פנימי לחיות בקרב יהודים . בודדים או קבוצות קטנות עברו ממקומות קטנים לערים גדולות ולמקומות שבהם התחילו להתהוות מרכזים יהודיים . במרוצת הזמן נוצר מרכז מסוג זה בשלזיה התחתית . ערים שמהן ברחו או גורשו הגרמנים יושבו מחדש על ידי משוחררי מחנות , חלקים מן האוכלוסייה הפולנית או אנשים ששבו מרוסיה . ערים אלו , שהתרוקנו מתושביהן הקודמים , נהפכו אט אט למרכזים חדשים של היהודים בפולין העממית . מספר היהודים שהיו רשומים ביוני - 1946 יותר מ 240 , 000 איש - היה , כאמור , מספר השיא של יהודי פולין אחרי המלחמה . ביולי 1946 נערכו פרעות ביהודים בעיר קלצה , ובחודשים שלאחר מבן יצאו היהודים מפולין בהמוניהם . באביב 1949 נותרו כ 80 , 000 יהודים , שמטעמים שונים העדיפו 7 ראה ן טעטיקייט באריכט , עמי . 21 8 ראה : גליקסון , עמי . 3 9 ראה : שפירא , , 1950 עמי . 342

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר