א. שארית־הפליטה

עמוד:12

מלחמת העולם השנייה ? כיצד והיכן ניצלה שארית הפליטה ? לא קל להשיב על שאלות אלו , שכן הנתונים שבידנו מבוססים על אומדנים וספירות חלקיות בלבד . עם זאת אפשר לענות כמעט בוודאות על השאלה הראשונה ולקבוע את מספר הניצולים . לא כן באשר לשאלות בדבר הנסיבות שבהן ניצלו אחרוני היהודים , היכן ניצלו ומי סייע בידם . לפיכך עלינו להסתפק בתיאור כללי של שיטות ההצלה , של מקומות המקלט ושל המחנות שבהם נותרו יהודים . אפשר לחלק את הניצולים לשלוש חטיבות עיקריות . 1 יהודים שנמלטו מפולין ערב המלחמה ובחודשים הראשונים של הכיבוש . ניתן להניח , כי בדרך זו נמלטו כ 350 , 000 איש , רובם הגדול יהודים שברחו לברית המועצות או גורשו אליה בשנים . 1939-1941 היהודים שניצלו בדרך זו חזרו בחלקם הניכר מברית המועצות עם גלי השבים לפולין אחרי המלחמה . . 2 יהודים שהתחבאו בקרב הפולנים , מהם שהתחזו כלא יהודים ומהם שהסתתרו אצל פולנים , בין אצל מכרים ובין תמורת תשלום . על אדמת פולין ניצלו גם כמה אלפי יהודים שלחמו בשורות הפארטיזאנים או הסתתרו ביערות . . 3 ניצולים ממחנות ריכוז וממחנות עבודה , מיעוטם בפולין המשוחררת ורובם במחנות ריכוז בגרמניה ובאוסטריה , ואף במחנה טרזיינשטאדט שבקירבת פראג . מותר להניח , שמספרם הכולל של הניצולים מקרב יהודי פולין היה כ 380 אלף , מהם 70 ° / 0 בברית המועצות ובארצות אחרות שמחוץ לפולין , 20 % במחנות ריכוז ובמחנות עבודה גרמניים ו 10 ° / 0 בהסתר בקרב הפולנים או ביערות פולין . טיפין טיפין התרכזו הניצולים על אדמת פולין . בשטחים שבין הבוג ובין הוויסלה , ששוחררו עד יאנואר , 1945 נרשמו עד אוקטובר 1944 כ 8 , 000 יהודים , שמרכזם היה אז בלובלין . בווארשה , שחרבה ברובה , היו כ 3 , 000 יהודים לאחר השחרור . עד אמצע יוני 1945 נרשמו בוועדים השונים ברחבי פולין 55 , 509 יהודים , שכללו את כל היהודים שהשתחררו בפולין גופה וחלק ממשוחררי המחנות . לפי מקור אחר עזבו כ 20 , 000 יהודים את פולין בשנת , 1945 ובתחילת שנת 1946 היו בה 80 , 060 יהודים . מקור זה מעריך , שקרוב ל 50 , 000 הסתתרו או שבו מן המחנות , ואילו 30 , 20-000 , 000 היו חיילים שהשתחררו מן הצבא ומשורות הפארטיזאנים . לפי אותו המקור הסתננו רבבות יהודים מברית המועצות לפולין עוד לפני שהחלה שיבתם הסדירה של היהודים שגלו לברית המועצות בימי המלחמה . אין בידנו נתונים בדוקים ג ראה : שולקין , עמ ו . 8 4 שם , עמי . 88 5 ראה : טעטיקייט באריכט , עמי . 21 6 ראה , ספארד , כתב יד , עמ . 11

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר