א. שארית־הפליטה

עמוד:11

א . שארית הפליטה שחרורה של פולין מידי הנאצים נמשך כחצי שנה . ביולי 1944 חצה הצבא האדום את הנהר בוג וחדר אל השטחים המזרחיים הכלולים היום במדינת פולין . בסוף יאנואר 1945 הגיעו הכוחות הסובייטיים לגבולה המערבי של פולין על פי מפת המדינה בין שתי מלחמות העולם . באף אחת מעריה של פולין ומעיירותיה לא היו עוד יהודים שישבו בבתיהם . ממאות הגיטאות שהקימו הנאצים בימי הכיבוש לא נותר אפילו אחד . רק בגיטו לודז' נשארו ? כ 900 יהודים כ 600 שהוטל עליהם לנקות את השטח ולרכז את הרכוש היהודי וכ 300 שהצליחו להתחבא ולהתחמק בגל הפינויים האחרון בין יוני לאוקטובר . 1944 הגרמנים לא הספיקו לפנות את אחרוני היהודים , והודות לכך ניצלו הללו מהשמדה . גיטו לורד היה אחרון הגיטאות לפינוי ולחיסול . במערב פולין אמנם נותרו עדיין רבבות יהודים במחנות ריכוז ובמחנות עבודה , אך את מרבית המחנות האלה פינו הנאצים בחפזון עם התקרבות הצבא האדום , ואסיריהם נעו בהמוניהם ב"צעדות מוות" אינסופיות בימי החורף והאביב של שנת . 1945 במחצית השנייה של יאנואר 1945 פונו ממחנות אושוויץ כ 58 , 000 אסירים , רובם יהודים , ובמקום נשארו כמה אלפי אסירים , כמעט כולם חולים ותשושים , שלא היו מסוגלים להצטרף לשיירות שפונו . רבים מן המשוחררים מתו זמן קצר אחרי השחרור מאפיסת כוחות או מסיבוכים קשים במערכת העיבול בעקבות בולמוס אכילה של אנשים מורעבים שנטלו סוגי מזון שקיבותיהם לא היו מורגלות בהם . מגיפה זו של מחלות בדרכי העיכול בקרב משוחררי מחנות הריכוז בגרמניה ובאוסטריה הפילה חללים רבים בקומץ הניצולים מיד לאחר המלחמה . מה היה מספר היהודים שנותרו בפולין מתוך כשלושה מיליון ורבע היהודים שחיו בה בשמונה מאות קהילות בספטמבר , 1939 עם פרוץ על אחרוני היהודים בגיטו לורד ראה ו פנקס פולין , א י לורזי והגליל , ירושלים תשל"ו , עמי ; 36-37 יי טרונק , לארזשער געטא - א היסטארישע און סאציאלאגישע שטודיע , ניו יורק , 1962 עמי . 281-308 ראה , H . Langbein , Menschen in witzAusch , Vienna 1957 1 ובמיוחד תיאור עולמם של האסירים המשוחררים , עמי 1 325-557 יי גוטמן , אנשים ואפר - ספר אושוויץ בירקנאו , מרחביה , 1957 עמי Halina Wr 6 bcl , "Die Liquidation des KL ; 176-165 Auschwitz-Birkenau " , Hefie von Auschwitz , No . 6 , Oswiecim 1962 ; A . Slrzelecki . . Ewakuacja , Hkwidacja i woleniewyz KL witzAusch , Oswiecim 1982 פרק ראשון לאופיים של הניצולים מקרב יהודי פולין

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר