דברי מבוא

עמוד:9

דברי מבוא פרשת התחדשותו ושקיעתו של היישוב היהודי בפולין בשנים 1944-1968 היא אחד הנסיונות הקשים ביותר שבהם התנסה העם היהודי אחרי מלחמת העולם השנייה . כרבע מיליון יהודים - אחד מכל ארבעה עשר יהודים שחיו בארץ זו לפני השואה - שרדו והתקבצו על אדמת פולין . ואולם , רבים מהם לא ביקשו ולא יכלו לשקם את חייהם בערים ובעיירות שהתרוקנו מיהודים , בין מבחינה רגשית ובין מבחינה תודעתית כיהודים וכבני אדם . אחרים גמרו אומר להיאחז מחרש בארץ שבה נולדו הם ואבותיהם , אם מתוך אמונה כנה בהבטחות המשטר , שהתחייב לבנות מדינה שבה ישררו שוויון וצדק לכול , ואם מתוך עייפות של אנשים מיוסרים ומיותמים . בשנים הראשונות עשה המשטר מאמץ ממשי כדי לסייע לעקורים , ואף הכיר בזכותם להתארגנות פוליטית וציבורית נפרדת בתור יהודים . בשנים ההן פנו נגד הניצולים רק חוגים אופוזיציוניים , שהתנגדו למשטר וסירבו להשלים עמו . הפלגים הקיצוניים של מחנה זה ערכו פרעות ורצחו ללא אבחנה מאות יהודים ניצולי התופת הנאצית . ואולם , גם אחרי יציאתם ההמונית של היהודים והשתלטות המשטר החדש על הארץ לא בא מרגוע ליהודים שנותרו 1 בראשית שנות החמישים איים עליהם הסיוט האנטישמי נוסח סטאלין ו באמצע שנות החמישים , עם שובו של גומולקה והפרחת תקוות חדשות בפולין , נעשה נסיון להטיל על היהודים את האחריות לשנות הטירור הסטאליני י ובסוף שנות השישים נאלצו היהודים לשלם את מחיר כשלונות המשטר והפער העמוק שבין המפלגה וחסידיה , מזה , ובין המוני העם הפולני , מזה . בשנים הללו היה זה המשטר שביקש להפנות את זעם ההמונים נגד היהודים ולהפיח בהם מחדש את שנאת ישראל . הדבר בדרך כלל לא עלה בידו , והאוכלוסייה לא נדבקה באנטישמיות שהוכתבה מלמעלה . עם זאת היה בידי המשטר הכוח לרדוף ולנשל את רבבות היהודים שנותרו ולהמאיס עליהם את החיים , ואף לאלצם ליטול שוב את מקל הנדודים ולחפש מקלט חדש מחוץ לפולין . העוקב אחרי המאמץ שהושקע בבניין החיים היהודיים החדשים בפולין מתפעם לפרקים מן העקשנות , התושייה והדבקות שגילו הניצולים . עלה בידם להקים מסגרות כלכליות נפרדות לייצור , לבנות תאים חברתיים ולכונן מערכת חינוך נפרדת , עתונות ובית הוצאה ביידיש , תיאטראות ועשרות מועדונים . תחילה תמך המשטר בפעילות ענפה זו והתיר ליהודי פולין ליהנות מעזרת אחיהם בארצות הרווחה ואף לרקום קשרים מבוקרים עם ארגונים יהודיים כלל עולמיים . אך כל זה נהרס בחלקו הגדול עם התמורות שחלו , תחילה בלחץ סובייטי , ולימים ביזמתם ובהכוונתם של גורמים פולניים מסוימים . היום נותר בפולין רק שריד מדולדל - כמה אלפי יהודים , רובם סתגלגים וזקנים . גם אוד מוצל זה אינו מוכן להיכנע לחלוטין , ועדיין נותרו בפולין

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר