תוכן העניינים

עמוד:8

פרק שישי : התפוררות הציבור היהודי בפולין 06 ו א . שובו של גומולקה לשלטון וההיבט היהודי של המפנה 106 ב . יהודי פולין למען יהודי ברית המועצות 109 ג . התמורות ותמונת החיים של היישוב היהודי בפולין 110 ד . תחילת המשבר , משמעותו מבחינת היהודים והפולמוס סביב ספרו של שאף 113 ה ' . השנים 116 1967-1968 נספחים 27 ו נספח א : מתוך מינשר של "הוועד הפולני לשחרור לאומי" 129 נספח ב .- תכנית המועצה הלאומית הארצית לשיקום היהודים 130 נספח ג : פעולות המדור לענייני יהודים בקיץ 131 1944 נספח ד : הרכב הוועד המרכזי של יהודי פולין ותפקידיו העיקריים 134 נספח ה : על מבנה הקהילות הדתיות של האוכלוסייה היהודית 137 נספח ו ; תדריך פולני בעניין הבעיה היהודית 141 נספח ז : סקירה פנימית על "תופעות של אנטישמיות בפולין והמאבק נגדן" 143 נספח ח : כרוז של ה"בונד" 145 נספח ט : הצהרתו של הקארדינאל הלונד , ראש הכנסייה בפולין , בעקבות הפוגרום בקלצה 147 נספח י ; דברי אוסובקה מוראבסקי , ראש ממשלת פולין , על הפוגרום בקלצה 149 נספח יא : מכתב נאצה נגד יהודי פולין 149 נספח יב : מדברי גומולקה על היהודים ועל מדינת ישראל 152 נספח יג : מדברי גומולקה על המסע האנטי יהודי 153 נספח יד : מסקנות אנטי יהודיות מוסוות של הוועד המרכזי הפולני 157 רשימת הקיצורים 59 ו הקיצורים הביבליוגראפיים 61 ו מפתחות 63 ו

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר