תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 5 דברי מבוא 9 פרק ראשון : לאופיים של הניצולים מקרב יהודי פולין ו י א . שארית הפליטה 11 ב . הריכוז היהודי בלובלין 14 ג . הריפאטריאציה מברית המועצות וחלקם של היהודים בה 20 פרק שני : מסע השיטנה והרצח 27 א . המשטר החדש והיהודים 27 ב . האנטישמיות , הפרעות והרצח 31 ג . הפוגרום בקלצה 34 פרק שלישי : תנועת ה"בריחה" ויציאתם ההמונית של יהודי פולין 42 א . הרקע ל"בריחה" 42 ב . היציאה הגדולה 44 ג . ה"בריחה" ושלטונות פולין 49 ד . עמדות וויכוחים בקרב היהודים בעניין היציאה מפולין 54 פרק רביעי : מצבם הכלכלי של יהודי פולין והתארגנותם הפנימית 60 א . שילוב היהודים במיגזרי המשק בפולין החדשה 60 ב . הקואופראטיבים היהודיים 64 ג . המוסדות לענייני חברה , חינוך , תרבות והנצחה 66 ד . קשר עם מוסדות יהודיים בעולם 74 ה . איגוד הקהילות הדתיות 77 ו . הוועד היהודי המרכזי ומנהיגיו 80 פרק חמישי : המשטר והיהודים 87 א . המדיניות הפרו ישראלית וביטויי אהדה למדינת ישראל 87 ב . המסע האנטי יהודי בברית המועצות בשנים 91 -1953 ו 948 ג . המסע הסטאליני בפולין 95 ד . אחרי סטאלין 99 ה , "הפיכת אוקטובר" והיהודים 101

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר