היהודים בפולין אחרי מלחמת העולם השנייה

עמוד:4

פרסום זה יוצא לאור הודות לעזרתן של הפדראציה העולמית של יהודי פולין קח נצחית על שם סולומון יופה , דרום אפריקה מ 3-025-227-965 - ת"ב 0 כל הזכויות שמורות סרר מחשב : מרכז זלמן שזר נדפס בדפוס "דף חך בע , "מ ירושלים Printed in Israel , 1985

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר