תוכן עניינים

עמוד:9

פרק חמישי : שמות הצמחים ברמת זיהוי אמינה ביותר 125 ..................................... אזוב ( 127 ) גפן שדה , ראו : עפעת שדה ( 145 ) דחן ( 130 ) חלבנה ( 131 ) כסמת ( 134 ) מר ( 138 ) נטף ( 141 ) סנה ( 142 ) עפע ת שדה ( 145 ) רתם ( 148 ) שחה ( 151 ) פרק שישי : שמות הצמחים שזיהוים ברמת הסתברות גבוהה אך לא ודאית 153 .. אבטונה ( 155 ) אהלות , אהלים ( 156 ) ארן ( 158 ) ברוש ( 159 ) הבנים ( 162 ) כרעס ( 163 ) לענה ( 163 ) מלוח ( 166 ) עץ שמן ( 167 ) ערער ( 169 ) עואה , עוה ( 172 ) צפצפה ( 172 ) צרי ( 174 ) קיקיון ( 177 ) קנה , קנה ֿ בשם , קנה החוב ( 180 ) קנמון , קנמן-בשם ( 182 ) קציעות , קציעה ( 184 ) ר אש , רוש ( 185 ) תאשור ( 188 ) פרק שביעי : שמות הצמחים שלא ניתנים לזיהוי או שסבירות זיהוים היא נמוכה 191 .. אלמגים , אלגומים ( 193 ) אר ת ( 195 ) באשה , באשים ( 196 ) בכאים ( 197 ) ג פר ( 198 ) חבףלת ( 199 ) לט ( 200 ) נעצוץ ( 203 ) סוף ( 204 ) סרעד ( 205 ) קדה ( 206 ) תדהר ( 207 ) תרזה ( 208 ) פרק שמיני : שמות צמחים קיבוציים ופרטיים 209 ............................................ אחו ( 212 ) אטד ( 212 ) אשל ( 215 ) ברית , בר ( 216 ) ברקנים ( 217 ) גמא ( 218 ) דרדר ( 219 ) חדק ( 220 ) חוח ( 221 ) חרול ( 222 ) לבנה ( 223 ) מרורים ( 226 ) נףנים , ציץ השדה ( 228 ) סירים ( 228 ) סלון , סלונים ( 230 ) קמוש , קמשנים ( 230 ) שושנה , ערח שושן ( 231 ) שמיר ושית ( 235 ) פרק תשיעי : שמות שהם ספק כינוי לצמחים 237 ................................................ אגמון ( 239 ) אהלים , ראו : אהלות ( 156 ) אזרח ( 240 ) בדלח ( 241 ) בשם , הבשם ( 241 ) גלגל ( 242 ) גלים , ראו : נףים ( 254 ) גשם ( 243 ) חלמות ( 244 ) חמיץ ( 245 ) חרב ( 245 ) חריונים ( 246 ) יון ( 247 ) ימם ( 248 ) יתרים ( 248 ) כל ( 249 ) כלח ( 249 ) כעה ( 250 ) מסכן ( 251 ) נהללים ( 251 ) נכאת ( 252 ) נעמנים ( 253 ) נףים ( 254 ) סרבים ( 254 ) עקרבים ( 255 ) ענג ( 255 ) ערחח ( 256 ) צאלים ( 257 ) צנים , צנינם , מףנים ( 258 ) רע ( 258 ) שורה ( 258 ) שחלת ( 259 ) שיח ( 260 ) שלג , ראו : ברית ( 216 ) שמן טוב ( 260 ) ביבליוגרפיה נבחרת 263 ................................................... ................................ מפתח שמות הצמחים 277 ................................................ ................................ מפתח שמות מדעיים 285 ................................................. ................................

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר