תוכן עניינים

עמוד:8

מצב המחקר ואומדן מספר הצמחים הנזכרים במקרא 53 ............................................ שיטת הזיהוי המקובלת במחקר האקדמי 54 .............................................................. לדרכה של שיטת הזיהוי המסורתית 55 ..................................................................... פרק שלישי : קריטריון המסורת 57 ..................................... ................................ מהי מסורת ? 57 ....................................................................................................... מסורת הלכתית ומהימנותה 57 ................................................................................. מסורת זיהוי 58 ........................................................................................................ מה בין זיהוי שבמסורת ובין זיהוי הנשען על ניתוח נתונים 60 ..................................... " אומדנא 61 ........................................................................................................... " קריטריון המסורת כקריטריון מדעי 62 ....................................................................... א . מסורת מתקיימת )' פעילה 62 ..................................................................... (' ( 1 צמחים בעלי מסורת פעילה רגילה 62 ...................................................... ( 2 צמחים בעלי מסורת הלכתית פעילה 63 .................................................. ב . מסורת פרשנית אחידה והשתלשלותה 63 ...................................................... ג . מסורות פרשנות שונות 64 ............................................................................ הצעה לבחינת זיהוי הצמחים 65 ............................................................................... א . בחינת הטקסט לפי פשוטו של מקרא 65 ....................................................... ב . בדיקת קריטריון המסורת 65 ........................................................................ ג . בדיקת קריטריונים נוספים 65 ....................................................................... ד . דיון ומסקנות 66 .......................................................................................... מיון צמחי המקרא לפי קריטריון המסורת 66 ............................................................. הערות מתודולוגיות נוספות על שיטת המחקר בחיבור זה 68 ...................................... תקופת המקרא : כרונולוגיה ומרחב 68 ...................................................................... הפן החינוכי 68 ....................................................................................................... חלק ב : זיהוי צמחי המקרא לאור קריטריון המסורת 71 ....................... מבוא 73 ......................................................................................................... סיווג צמחי המקרא בהתאם לרמות זיהוי - תוצאות המחקר 75 ................................... פרק רביעי : שמות הצמחים המזוהים בוודאות 77 ........................................... אבחחים ( 79 ) אגוז ( 80 ) אלה ( 80 ) אלון ( 81 ) ארז הלבנון , ארזים ( 83 ) בטנים ( 84 ) בצלים ( 86 ) גד ( 87 ) גפן ( 89 ) דודאים ( 89 ) הדס ( 92 ) זית ( 93 ) חחה ( 94 ) חציר ( 95 ) כ פר ( 95 ) כמן ( 97 ) כרכ ם ( 97 ) לבונה ( 99 ) נרד ( 100 ) עדשים ( 101 ) עץ ֿ עב ת ( 102 ) ערבי ֿ נחל , ערבים ( 103 ) ערמון ( 104 ) פול ( 105 ) ערי עץ הדר ( 106 ) עשתה , עשתים ( בוץ , שש ) ( 109 ) קנה ( 111 ) קצח ( 112 ) קשאים ( 113 ) רמון ( 116 ) שומים ( 116 ) שערה ( 117 ) שקד , לוז ( 118 ) שקמים ( 120 ) תאנה ( 121 ) תמר ( 121 ) תעוח ( 122 )

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר