תוכן עניינים

עמוד:7

תוכן עניינים פתח דבר . 11 .................................................................................................. ראשי תיבות וקיצורים 17 .................................................................................... חלק א : פרקי מבוא 19 ........................................................................................ פרק ראשון : קיצור תולדות חקר זיהוי צמחי המקרא 21 .................................... משיבת ציון לחורבן בית שני ותקופת המשנה והתלמוד 21 ......................................... תקופת ימי הביניים 23 .............................................................................................. תרגום ופרשנות 23 ............................................................................................ בלשנות 25 ....................................................................................................... חיבורי רפואה 26 .............................................................................................. העת החדשה 26 ....................................................................................................... החוקרים העבריים 27 ...................................................................................... קביעת שמות הצמחים בעת החדשה 30 ............................................................ פרק שני : עקרונות ושיטות בזיהוי הצמחים 33 .................................................... הנחות יסוד בזיהוי צמחי המקרא 33 .......................................................................... ( 1 ) ההווה מפתח עברל 33 ............................................................................... ( 2 ) המקרא משקף את המציאות של ארצות המקרא 34 ...................................... ( 3 ) זיהוי הצמחים מבוסס על עדות המקרא מבחינת האזור והתקופה 34 ............. ( 4 ) התיאור המקראי : בין ריאליה לסימבוליקה 34 ............................................. ( 5 ) התנ " ך הוא ספר דת ותיאורי הטבע משולבים בו כחלק ממגמה זו 35 ............. ( 6 ) על דיוקם של תיאורי הצמחים במקרא 35 .................................................... ( 7 ) תדירות הופעת הצמחים או היעדרם במקרא נתון לפרשנויות שונות 36 ......... ( 8 ) סיווג צמחי המקרא לקבוצות 38 ................................................................. עקרונות הזיהוי 41 ................................................................................................... ( 1 ) זיהוי הצמח על פי ניתוח התיאור בכתובים 41 ............................................. ( 2 ) תרומת מדע הבלשנות וחקר שמות הצמחים , מאפייניהם גבלותיהםומ 42 ...... השפה הערבית כאמצעי זיהוי משווה 45 .......................................................... שמות קוצים ועשבים רעים במקרא כדוגמא לבעייתיות בזיהוי 46 ......................... זיהוי צמחים לפי שמות מקומות ואנשים 49 ..................................................... ( 3 ) השוואה למקורות חיצוניים 50 .................................................................... ( 4 ) זיהוי הצמחים במקורות יהודיים מאוחרים יותר 51 ...................................... ( 5 ) בוטניקה ארכיאולוגית 52 ...........................................................................

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר