צמחי המקרא

מתוך:  > צמחי המקרא

עמוד:6

מחקר זה ראה אור בסיוע : קרן קושיצקי , הקתדרה ע " ש ד " ר אירוינג וצירנה מוסקוביץ והקתדרה לארכיאולוגיה ע " ש שמעון קרויטהאמר , כולם מן המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה " ע ) ש מרטין זוס ) באוניברסיטת בר אילן www . massa . co . il www . mass-rubin . com עריכה לשונית : ד " ר ירון סרי עימוד ועיצוב הספר : דקלה דנינו בעטיפה : גידולים חקלאיים יטבתבל לכיש 701 ) לפנה ( ס " מסת " ב : ISBN 7-0308-09-965-978 כל הזכויות שמורות , 2012 © תשע " ב הוצאת ראובן מס בע " מ ת , 990 ד " ירושלים 91009 טל ' 6277863-02 פקס 02-6277864 rmass @ barak . net . il נדפס בירושלים Printed in Israel |

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר