רואים רחוק רואים שקוף: תצפית אחת ושלוש מסקנות חשובות

עמוד:26

רואים רחוק רואים שקוף : תצפית אחת ושלוש מסקנות חשובות כשמשה עמד להיכנס לארץ המובטחת הוא נבלם . כל תחינותיו הקנו לו זכות שנראתה בתחילה לעג לרש - להביט על הארץ מהר נבו . אלא שאותה זכות הקנתה לו גם כלים להבין את חשיבות האיסוף המודיעיני כדי להעביר את הלפיד ליורשו בצורה הטובה ביותר . במלחמת יום הכיפורים ובאסון התאומים , הלקחים הללו נשכחו קובי | רס"ן מיל , ' קצין מילואים והיסטוריון "ויאמר ה' אלי , רב אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה . עלה ראש הפסגה ושא עיניך וראה ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך . כי לא תעבור את הירדן הזה . וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה . " ... 40 שנות נדודים במדבר הגיעו אל קצן . הדור ההוא של יוצאי מצרים , ששוכנע על ידי העשרה ששלחו לתור את הארץ כי אין בהם כוח להתמודד ולנצח - נמוג ופס מן העולם . רק כלב בן יפונה ויהושע בן נון , הסיירים היחידים שהעזו פנים נגד הרוב , באו בשעריה של הארץ המובטחת . ערב הכניסה לארץ נותרו רק הזיכרונות , התקוות , והרבה מאד תפילות של משה רבנו ליוצרו להיכנס בשעריה : "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור ... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בארץ הירדן , ההר הטוב הזה והלבנון . " משה רבנו , המנהיג הנערץ שספג את טענות העם 40 שנות נדודים ארוכות במדבר , מתחנן בפני יוצרו שיסיים את המלאכה . הוא מנסה שוב ושוב - לא פחות מ 515 - פעמים , על פי המדרש , כמניין "ואתחנן" - עד שמצווה הוא לחדול מכך " רב , אל תוסף עוד דבר אלי בדבר הזה . " .. מה פשר תפילותיו ותחנוניו המרובים של משה ? מאין רצונו העז להיכנס אל הארץ ? המדרש רואה בתפילות אלה רצון טבעי מצד מנהיגו של דור לראות במו עיניו בהשלמת תכלית חייו - הבאת העם אל הארץ המובטחת . משה שצועק , כפי שמתאר המדרש ממעמקי לבבו : "אני , שנתייגעתי להוציא את בני ישראל ממצרים , איני נכנס עמם לארץ " ? הגמרא מסבירה את התחינות המרובות ברצונו של משה לקיים את המצוות התלויות בארץ : " אמר משה , הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינן מתקיימים אלא בארץ ישראל . אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולם על ידי . " התסכול גדול במיוחד בהיותו כל כך קרוב : "אמר לפני המקום 'ריבונו של עולם , כל עצמי איני משוך מארץ ישראל אלא מלוא הירדן הזה מלא חבל של חמישים אמה' ... עיון בתפילותיו של משה מגלה כי בסופו של יום , אכן תפילותיו התקבלו חלקית . משה ביקש שתי בקשות מיוצרו : "אעברה נא , ואראה . " הוא ביקש לעבור פיזית את אותן 50 אמה 25 ) מטר ) של הירדן כדי שיוכל "לראות" את הארץ . בסופו של דבר , אין הוא עובר את הירדן אך הבורא מניח לו לפחות "לראות" את הארץ כולה . הוא עולה על הר נבו , ובצמד פסוקים מודגשות לא פחות מארבע פעמים רצופות יכולותיו "לראות : " שא עיניך וראה ... וראה בעיניך . " וכל אותה ראייה משה רבנו על הר נבו . למד כי אין תחליף לחשיפה ישירה של המנהיג לחומר המודיעיני שנאסף

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר