ליאו בק מנהיגות והגות ‭1945-1933‬

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו"ח , צבי יקותיאל , פרופ' ג'רמי כהן , פרופ' רוברט ליברלם , ד"ר מנחם מור , פרופ' שמואל פיינר , פרופ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : גילת עירון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן © Copyright by The Zalman Shazar Center for Jewish History , Jerusalem Printed in Israel , 2000 מםת ISBN 8-157-227-965 ב " מספר קטלוגי Catalogue No . 185-473 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשס " א אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופםט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית )' גרף חן '( בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר