"מנעי קולך מבכי, ועיניך, מדמעה" אמנו רחל וגאולת ישראל ומורשתה בשירה

עמוד:13

" מנעי קולך מבכי , ועיניך , מדמעה " אמנו רחל וגאולת ישראל ומורשתה בשירה מסורת ישראל מתארת את רחל אמנו כשותפה לתהליך הגאולה , ובמידה ניכרת – כמחוללתו . יסודותיה של מסורת זו בפשוטם של כתובים – בירמיהו לא 14-16 ובפרשנות מדרשית ושל ימי הביניים ( השואבת כוחה מפרשנות המדרש , ( לבראשית מח . 7 עניינו של פרק זה בתיאור מקומה של רחל אמנו בתהליך הגאולה , כפי שהוא מתגלה ברבדים גלויים וסמויים של כתובי מקרא – מחד גיסא , ובתיאור זיקתו לשש יצירות פואטיות – מאידך גיסא . ארבע מהן – "מאמע רוחעל " מאת משה צבי וינטרוב , " מאמע רחל " מאת אייבי רוטנברג , " מנעי קולך מבכי " מאת עידן רייכל , ו " רחל "' מאת מאיר אריאל – נחשבות כעממיות , קליטות , ובהירות . שתי הראשונות מבין הארבע נכתבו והולחנו על-ידי יוצרים מקיימי מצוות . שתי האחרונות נכתבו והוחלנו על- ידי יוצרים בעלי זהות דתית ואמנותית שונה . שתי היצירות הנוספות – " מאמע רוחעל " מאת יהושע דולב ו " שיר אמנו רחל " מאת אורי צבי גרינברג – מורכבות יותר , בשל שייכותן לעולם הספרות היפה – חוויתית , תימטית ואסתטית כאחד . ההטרוגניות של היוצרים ושל סוגות היצירות אינה מקרית אלא מגמתית , שכן היא מבקשת לבדוק מה מקום הדמות בתודעה הספרותית והעממית היהודית ככלל , ולא בפרטים מסויימים שלה , הנחשבים כמי כנאחזים באופן טבעי במורשת מוסכמת . מקרא ופירושיו אזכור מפורש וגלוי לתפקידה של רחל בשיבת הבנים מהגלות ארצה אינו מצוי בתורה , אלא בנביאים . באמצעות מונולוג דרמטי מתאר ירמיהו הנביא את תגובת ה ' לבכייה של רחל ולאי השלמתה עם השהייה הממושכת בגלות . ירמיהו ל א 14 כה אמר יהוה , קול ברמהנשמענהי בכי תמרורים--רחל , מבכה על-בניה כי איננו . 15 כה אמר יהוה , מנעי קולך מבכי , ועיניך , מדמעה : כי יש שכר לפעלתך יהוה-נאם , ושבו מארץ אויב . 16 תקוה-ויש לאחריתך , יהוה-נאם ; ושבו בנים , לגבולם . הכתוב אוחז לשון בינוני של נפעל )" נשמע , "( כדי להדגיש כי רחל אינה נחה לרגע . קולה נשמע כל הזמן . מצטרפת לכך אחת המשמעויות המוכרות של " קול ברמה נשמע , " היינו קולה הרם נשמע ללא הפוגה , מעת 20 הגדרה ז ' אנרית זו אינה מוחלטת , ראו , למשל , להלן , בפירוש השיר של עידן רייכל . 21 אמנם לפי תרגום יונתן ורש " י כוונת הכתוב לציין מקום מטאפיזי : ברום העולם , במרום , בשמים , ולפי רד – ק " מקום פיזי : גבעה רמה . בולה סבור , ש " רמה " הוא שם מקום , עיר בארץ בנימין – משם יצאו הגולים בזמן החורבן , כמצוין בירמיהו מ 1 ( ראו בולה , עמ ' שפו . ( זו הייתה דעתו של הרמב " ן בתחילה , עד שעלה לארץ ושינה את דעתו על סמך המסורת . ואלה דבריו : " זה כתבתי תחלה . ועכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלים , שבח לא-ל הטוב והמיטיב , ראיתי בעיני שאין מן קבורת רחל לבית-לחם אפילו מיל [ ... ] וכן ראיתי , שאינה קבורה ברמה ולא קרוב לה , אבל הרמה אשר לבנימין רחוק ממנה כארבע פרסאות , והרמה אשר בהר אפרים רחוק ממנה יותר משני ימים . " יתירה מזו , גם לאחר שהשתכנע הרמב " ן שקבורת רחל היא ביהודה , על יד בית לחם , עדין נוטה הוא לפרש ( בפירושו לבראשית לה ( 16 "קול ברמה – " בעיר רמה שבבנימין : " כי הייתה רחל צועקת בקול גדול ומספד מר עד שנשמע הקול למרחוק ברמה שהיא בראש ההר " . שלוש הגישות מאוחדות אפוא

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר