מבוא: טובים השניים – על שום מה?

עמוד:12

נבו ר , ' נבו , הטרגדיות של שקספיר , ירושלים תשל . ו " עוז , , ' ע 2002 עוז , סיפור על אהבה וחושך , ירושלים . 2002 עוז , , ' ע 2005 עוז , פתאום בעומק היער , ירושלים . 2005 קה לת רבה קהלת רבה , בתוך מדרש רבה ( עורכים : המדרש המבואר ) ירושלים תשנ . ו " שירמן ח , ' שירמן , ( עורך , ( השירה העברית בספרד ובפרובנס , ספר א , חלק א , ירושלים תשל . א " שלונסקי א , ' שלונסקי , כתבים , א , תל אביב , 1971 עמ ' 9 ( השיר הופיע לראשונה בגיליון הפועל הצעיר , 1924 גיליון . ( 8-9 שמר נ , ' שמר , "ליל המלאך , " בתוך י ' גאון , התקליטונים ( חלק ב . ( ישראל . NMC 1999 אוחזר ב 20 . 7 . 2009 - מתוך AlbumId = 17904 & http : // mooma . mako . co . il / Discs . asp ? ArtistId = 2134

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר