מבוא: טובים השניים – על שום מה?

עמוד:11

אלה כאלה – המקרים , 'הקלים ' ו ' הקשים ' כאחד , שחלקם יידון בהרחבה בספר – יונקים – על אף שונותם – מהמקרא ומפרשנויותיו , ומטרתו של העיון המשווה היא לאפיין את אופי זיקת המאוחר אל המוקדם – אתגר אינטלקטואלי , רגשי ומקרב עולמות ועל כן רלוונטי מאין כמוהו . פרקי הספר הראשונים מוקדשים לעיון בתפקידן של דמויות מקראיות במקרא ובמורשתו הספרותית ( רחל אמנו , ( תפקודן באירועים מסויימים ( יעקב אבינו , אסתר , עלי ושמואל ) וכלליים ( ערפה . ( פרקי הספר הבאים דנים באירועים מקראיים מכוננים ובהשפעתם המורכבת על סוגות שונות בספרות העברית ( כפרשת גן-עדן , חזון ברית בין הבתים וחזון אחרית הימים . ( מכאן ואילך תוצג השפעתו של המקרא על משוררים וכותבי פרוזה , כאורי צבי גרינברג , נעמי שמר , נתן יונתן ועמוס עוז . פרק מיוחד הוקדש להצגת השפעתו של ספר מקראי שלם – מגיל ת שיר השירים – על יצירות ספרות בשירה ובפרוזה . פרק זה חותם את העיון בדמויות מקראיות , מחד גיסא – כפועל יוצא מפירושיו האלגוריים , המפענחים את דמויותיו כרקע להבנת בשו רותיו האישיות , הלאומיות והאוניברסליות , ופותח את העיון באירועי מקרא מכוננים – מאידך גיסא , שכן על- פי אותה תפיסה אלגורית , מערכת היחסים בין הדמויות הופכת לאירוע רב חשיבות לאומה או לפרט בתוכה , כפי שיוסבר במהלך העיון במגילה זו . רק לאחר מכן מתבונן הספר בהשפעת המקרא על כותבי שירה ופרוזה . ראשיתו של הספר אפוא ביציאה מהמקרא אל הספרות , והמשכו – מהספרות אל תשתיותיה המקראיות . אני תפילה , כי העיון בספר הספרים ובספרים המושפעים ממנו יאהיב את לימוד התנ " ך על לומדיו ומלמדיו כאחד . רשימת קיצורים ביאליק ד , ' מירון , ( עורך , ( חיים נחמן ביאליק , שירים תר ן- " תרנ " ח , מהדורה מדעית בלווית מבואות וחילופי נוסח , תל אביב . 1983 ברתיני א , ' ברתיני , " הסתלקות , " לאורך הימים לאורך המים , תל אביב , . 1967 גלר י , ' גלר , המלבי " ם ומאבקו ברפורמים ( על-פי כתבי-יד ותעודות שטרם פורסמו , ( לוד תש . ס " גרינברג א " צ , גרינברג , אורי צבי גרינברג , כל כתביו , י , ירושלים תשנ . ה " דיקמן ש , ' דיקמן , "מבוא לאודיפוס המלך , " בתוך : סופוקלס , אודיפוס המלך , מוסד ביאליק , ירושלים . 1969 הלפרין ש , ' הלפרין , על " הפואטיקה " לאריסטו , רמת גן ותל אביב תשל . ח " זמורה י , ' זמורה ( מהדיר , ( נשים בתנ " ך והשתקפותן באגדה , בשיר , בסיפור , במסה ובמחקר , תל אביב . 1964 יונתן נ , ' יונתן , שירים על ספר הישר – שירים בהשראת המקרא והאגדה , תל אביב . 1998 יצחקי מ , ' יצחקי " , יעקב מגלה את פניו , " קו נטוי , , 7 קרית טבעון . 2007 מלבי " ם מ " ל , מלבי " ם , פירוש שירי הנפש על שיר השירים . ירושלים תשי . ז " מנדילוב ושלוי א " א , מנדילוב א ' שלוי , שקספיר עולמו ויצירתו , הקיבוץ המאוחד , תל אביב תשכ . ו "

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר