מבוא: טובים השניים – על שום מה?

עמוד:9

גורלי ובלתי הפיך שביצע . המקרא אינו גורס , לדעתו – התואמת לחלוטין תפיסה דתית נורמטיבית – מהלכים בלתי הפיכים . לעולם פתוחה הדרך לתשובה . מגילת שיר השירים אופטימית , לדעתו , לחלוטין . מותו של שלמה אינו טרגדיה . מפרוזדור , בו נלחמים כוחות גוף ונפש , הוא נכנס לטרקלין נעדר מאבקים . נשמתו ושכלו הנרכש מצאו מנוחה בגן עדן . דוגמה נוספת – רחוקה כרחוק מזרח ממערב מהנושא שהעסיק את המלבי – ם " היא הסיפור האגדי " פתאום בעומק היער " מאת עמוס עוז . סיפור זה ממוען , לכאורה , לילדים , ומבקש להביע דעה בנושא של חריגות וחריגים . אולם קריאה מדוקדקת בין שורותיו חושפת את מגמתו הסמויה , המציעה באמצעות פירוש חתרני לסיפור גן עדן – מזה , ולחזון אחרית הימים – מזה , לסלק את האלוקים מעולם אידאלי . ללא איתור המקורות המקראיים , קשה היה לחשוף את מגמתו . גם בבלדה , " שיר סיום , " מאת אורי צבי גרינברג , החותמת מחזור שירים לירי ואישי בעיקרו " ) אדם במרחקי מעמקים "( והרחוקה , לכאורה , מכל תשתית מקראית , מסתתרת מתחת לפני שטחה הגלויים התמודדות נוקבת עם סיפור עקידת יצחק , הנושא על גבו מטענים אישיים , לאומיים ואוניברסאליים כאחד . הנה השיר : עגלתי ! איך הגעת עד קצוי זה היער הלום ? מי זד הבריחך מן חדות המרעה והנהר ? האמת מה שעיני השתים חזו בחלו ם כי נפלה דלקה בעשבי המרעה וגלי הנהר ? ויען בס קול ממעבי העצים הדולק ים חכלילים מני שקיעת היום וסיקוסיה ם בולטים : המימיך שמעת אדם אל עגלה מדב ר ושואל אצלה שאלת חכם מה עליה עבר ? וכבו העצים . ונדם בס הקול . והליל סוהר .. ותבך העגלה : וי אכן ואכן לא נודע הדבר .. אז יצאה ממעבי העצים מאכלת בלב ד ופשטה העגלה לקראתה הצואר – 15 הלפרין , עמ ' . 135-82 16 עוז , . 2005 17 ראו גרינברג , עמ ' . 133

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר