טובים השניים פרקי מקרא - פרשנותם והשתקפותם בספרות

עמוד:2

Talia Horowitz כל הזכויות שמורות למחברת ישראל תשס " ט 2009 – מסת " ב ISBN 2-03-7482-965-978 שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך רח ' הים התיכון , 7 קרית שמואל – חיפה

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר