תוכן עניינים

עמוד:5

משלימי תפקיד בקהילה 211 ............................................................................. היועצת וההורים 211 ................................................................................... היועצת והפסיכולוג 225 .............................................................................. היועץ החינוכי והעובד הסוציאלי 230 ......................................................... היועצת והיועצת הבכירה 234 ..................................................................... שער רביעי : עולמה הפנימי של היועצת 241 ................................................... רווחה נפשית סובייקטיבית 243 ........................................................................ הבהרת המושג 243 ...................................................................................... רווחה נפשית סובייקטיבית בקרב יועצים חינוכיים 244 ............................... אפקטים חיוביים בעבודת היועצת החינוכית 246 ........................................ אפקטים שליליים בעבודת היועצת החינוכית 254 ....................................... התמודדות היועצות החינוכיות עם אפקטים שליליים 266 .......................... חקר מודל האקלים הפסיכולוגי 271 .................................................................. תפיסת האקלים הפסיכולוגי של יועצים חינוכיים 271 ................................. שחיקה בקרב יועצים חינוכיים 274 .............................................................. חוויות שיא בחיי הקריירה של יועצות חינוכיות 278 .................................... שער חמישי : במבט לעתיד 281 ........................................................................ ייעוץ חינוכי בעולם האינטרנט 283 ................................................................... אלימות ברשת החברתית 286 ...................................................................... ילדים ובני נוער ברשתות חברתיות 287 ....................................................... " בריונות מקוונת" 288 .................................................. ( Cyber Bullying ) ייעוץ ברשת 295 .......................................................................................... ייעוץ ברשת – סוגי התערבות 298 ............................................................... ייעוץ ברשת - מהלכה למעשה 300 .............................................................. הייעוץ החינוכי וצדק חברתי 303 ...................................................................... הייעוץ החינוכי וצדק חברתי בישראל 304 ................................................... תפקיד היועץ החינוכי כמנהיג המקדם צדק חברתי 306 .............................. ומה אומר המחקר בעולם ? 309 ................................................................... המחקר בישראל 310 .................................................................................... מקורות 313 ....................................................................................................... 365 .................................................................................................. Abstract

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר